petak 23 jun 2017
  • 54. Саветовање СХД, септембар 2017. 54th Meeting of the Serbian Chemical Society, September 2017
  • Оснивачи СХД Founders of the Society
  • Свечана скупштина 2016. ФОТО албум
  • Пета конференција младих хемичара Србије 5th Conference of Young Chemists of Serbia September 29-20, 2017
  • Музеј хемије Museum of Chemistry
  • 53. саветовање СХД 53rd Meeting of SCS - Kragujevac, 2016

54. САВЕТОВАЊЕ СРПСКОГ ХЕМИЈСКОГ ДРУШТВА и 
5 Конференција младих хемичара Србија

Београд, 29. и 30. септембар 2017. 

Ректорат и Хемијски факултет
54th Meeting of SCS and 5th Conference of YCS

Belgrade, Serbia, September 29-30, 2017

Rectory & Faculty of Chemistry

детаљније...  : :  read more...