sreda 24 maj 2017
  • СРПСКО ХЕМИЈСКО ДРУШТВО 1897 - 2017
  • Оснивачи СХД Founders of the Society
  • Свечана скупштина 2016. ФОТО албум
  • Четврта конференција младих хемичара Србије 4th Conference of Young Chemists of Serbia - Beograd, 2016
  • Музеј хемије Museum of Chemistry
  • 53. саветовање СХД 53rd Meeting of SCS - Kragujevac, 2016

ЧЕТВРТА КОНФЕРЕНЦИЈА МЛАДИХ ХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

5. новембар 2016. - Технолошко-металуршки факултет, Бeoгрaд

FOURTH CONFERENCE OF YOUNG CHEMISTS OF SERBIA

November 5, 2016, Belgrade, Serbia, Faculty of Technology and Metallurgy

опширније : : read morе...