sreda 18 oktobar 2017
  • 2017 27. и 28. април
  • Свечане скупштине СХД SCS Solemn Assemblies
  • Актуелни догађаји Current events
  • Учланите се у СХД Become a member

Српско хемијско друштво сваке године организује стручни скуп - конференцију  

АПРИЛСКИ ДАНИ О НАСТАВИ ХЕМИЈЕ
усавршавање за наставнике хемије и конференцију методике наставе хемије

као облик сталног стручног усавршавања  одобрен одлуком Завода за унапређивање образовања и васпитања

Више о претходним Априлским данима на страници Прошли догађаји

Вести : : News