Активности Друштва
Activities

EnviroChem 2018
EnviroChem18

8. simpozijum Hemija i zaštita životne sredine : : 8th Symposium Chemistry and Environmental protection
Kruševac 30. 5. - 1. 6. 2018. 

Detaljnije / Read more...


UNIDO projekat
ZHS

UNIDO projekat ZELENA HEMIJA SRBIJA (Green Chemistry Serbia) ima za cilj da pomogne dostizanje Ciljeva održivog razvoja, usvojenih od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, 25. septembra 2015. u okviru Direktive 2030 o Održivom razvoju.

Detaljnije....


logo


Два члана уредништва часописа Journal of the Serbian Chemical Society,
Олгица Недић и Александар Декански, укључена су у 
COОST Action TD1306: New Frontiers of Peer Review (PEERE)

Предавања
Lectures

Актуелна предавања у организацији Друштва, секција и подружница Друштва
Current lectures organized by the Society, Divisions and Affiliates of the Society

Тренутно нема заказаних предавања
Currently there are no scheduled lectures

Конференције
Conferences

 EnviroChem 2018

8. simpozijum Hemija i zaštita životne sredine : : 8th Symposium Chemistry and Environmental protection
Kruševac 30. maj do 1. juni 2018. godine

Detaljnije/Read more...


54. саветовање СХД
54th SCS Meetingв

54. САВЕТОВАЊЕ СРПСКОГ ХЕМИЈСКОГ ДРУШТВА и 5 Конференција младих хемичара Србија

54th Meeting of the Serbian Chemical Society & 5th Conference of Young Chemists of Serbia

Београд, 29. и 30. септембар 2017. Belgrade, Serbia, September 29-30, 2017

Ректорат и Хемијски факултет Универзитета у Београду |Rectory & Faculty of Chemistry, Belgrade University

детаљније...  : :  read more...