utorak 28 mart 2017
 • Изборна Скупштина 10. март 2017
 • 7th EuroVariety Belgrade, 28-30 june, 2017
 • 4KMHS 4th Conference of Young Chemists f Serbia
 • Саветовања СХД SCS Meetings
 • 2017 27. и 28. април
 • Свечане скупштине СХД SCS Solemn Assemblies
 • Актуелни догађаји Current events
 • Учланите се у СХД Become a member

Српско хемијско друштво организује стручни скуп - конференцију  

АПРИЛСКИ ДАНИ О НАСТАВИ ХЕМИЈЕ

као облик сталног стручног усавршавања  одобрен одлуком Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Пријава

МЕСТО ОДРЖАВАЊА:

Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА:

27. и 28. априла. 2017. године, са почетком у 9.00 часова

ТРАЈАЊЕ СКУПА

2 дана

БРОЈ БОДОВА:

2

ЦИЉНА ГРУПА УЧЕСНИКА:

1002, 1003, 1004, 1005, 1008

ИЗНОС КОТИЗАЦИЈЕ:

3.000,00 динара

ПРИЈАВА УЧЕСНИКА:

закључно са датумом 21. 04. 2017.

УПЛАТА КОТИЗАЦИЈЕ:

закључно са датумом 25. 04. 2017.

 


АПРИЛСКИ ДАНИ О НАСТАВИ ХЕМИЈЕ, 28. скуп наставника хемије и 1. Конференција методике наставе хемије, у организацији Српског хемијског друштва и Хемијског факултета Универзитета у Београду, пружа прилику да се сусретну практичари и истраживачи и да заједнички размотре како се према резултатима истраживања може унапредити настава хемије.

Апстракти усмених презентација (15 минута) или постера (1 x 1 m) се могу слати за следеће теме:

 • Хемијски језик - изазови и решења
 • Добре праксе у настави хемије
 • Хемијско резоновање - од неуспеха до успеха
 • Учење хемије кроз истраживање и у различитим контекстима
 • Мотивација за учење хемије и рад с високо заинтересованим ученицима
 • Демонстрације у настави хемије
 • Ваннаставне активности и хемија
 • ИКТ у настави хемије
 • Историја хемије у настави хемије

Апстракте саопштења треба припремити искључиво према следећем ОБРАСЦУ

РОК ЗА СЛАЊЕ АПСТРАКАТА ЈЕ 10. АПРИЛ 2017.
Сви апстракти ће бити рецензирани, а информација о прихватању апстраката биће послата ауторима до 13. априла 2017. 

Пријава 

 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ СКУПА

(ОКВИРНИ ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ) 

ВРЕМЕ И
РЕДОСЛЕД ИЗЛАГАЊА

ТЕМА

ВРСТА АКТИВНОСТИ 
(пленарно, секција, постер презентација...)

ИМЕНА РЕАЛИЗАТОРА,
ТИМА или УСТАНОВЕ и ЊИХОВЕ УЛОГЕ
(радно место, установа / уводничар, предавач, модератор, водитељ секције/округлог стола/трибине...)

ПРВИ ДАН: 27. април 2017.

09:00 - 09:30

Отварање скупа

Председник СХД
Декан Хемијског факултета

09:30 - 10:10

Хемијски језик
изазови и решења

Пленарно
предавање
и дискусија

Доц. др Душица Миленковић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
Предавач

10:10 - 11:00

Хемијски језик
изазови и решења;

Хемијско резоновање
од неуспеха до успеха

Саопштења

Председава
доц. др Душица Миленковић
Универзитет у Новом Саду 

Природно-математички факултет

11:00 – 11:30

Пауза

11:30 - 12:10

ИКТ у настави хемије

Пленарно
предавање

и дискусија

Доц. др Биљана Томашевић
Универзитет у Београду
Хемијски факултет
Предавач

12:10 - 13:00

ИКТ у настави хемије;

Мотивација за учење хемије
и рад с високо заинтересованим ученицима;

Ваннаставне активности и хемија

Саопштења

Председава
Доц. др Биљана Томашевић
Универзитет у Београду 

Хемијски факултет

13:00 – 14:00

Ручак

14:00 – 15:30

Учење хемије кроз игру

Радионица 1

Весна Милановић
Универзитет у Београду
Хемијски факултет
Водитељ

Принципи, основни појмови или
велике идеје у настави хемије

Радионица 2

Ван. проф. др Драгица Тривић
Универзитет у Београду
Хемијски факултет
Водитељ

ДРУГИ ДАН: 28. април 2017.

9:00 – 9:40

Демонстрације
у настави хемије

Демонстрације
огледа

и дискусија

Доц. др Филип Бихеловић
Универзитет у Београду
Хемијски факултет
Предавач и демонстратор

9:40 – 10:30

 • Хемијски језик - изазови и решења;
 • Добре праксе у настави хемије; 
 • Хемијско резоновање - од неуспеха до успеха;
 • Учење хемије кроз истраживање и у различитим контекстима;
 • Мотивација за учење хемије и рад с високо заинтересованим ученицима;
 • Демонстрације у настави хемије; 
 • Ваннаставне активности и хемија; 
 • ИКТ у настави хемије;
 • Историја хемије у настави хемије
Постер презентације

10:30 – 11:10

Историја хемије
у настави хемије

Пленарно
предавање

и дискусија

Весна Милановић
Универзитет у Београду
Хемијски факултет
Предавач

11:10 – 11:40

Пауза

11:40 - 12:20

Добре праксе у настави хемије

Пленарно
предавање

и дискусија

Др Тамара Хрин
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
Предавач

12:20 - 13:30

 • Демонстрације у настави хемије;
 • Историја хемије у настави хемије;
 • Добре праксе у настави хемије;
 • Учење хемије кроз истраживање и у различитим контекстима

Саопштења

Председавају
Весна Милановић и
др Тамара Хрин

13:30 – 14:30

У сусрет новом циклусу такмичења из хемије ученика основних
и средњих школа: искуства и препоруке

Трибина

Модератори
Проф. др Душан Сладић
Универзитет у Београду

Хемијски факултет
Доц. др Биљана Томашевић
Универзитет у Београду

Хемијски факултет

14:30 – 15:00

Евалуација и затварање скупа

             

Вести : : News