petak 23 jun 2017
  • 7th EuroVariety Belgrade, 28-30 june, 2017
  • 54. саветовање СХД 54th Meeting of SCS
  • 5. конференција младих хемичара Србије
  • Изборна Скупштина 10. март 2017
  • 2017 27. и 28. април
  • Свечане скупштине СХД SCS Solemn Assemblies
  • Актуелни догађаји Current events
  • Учланите се у СХД Become a member

Чланарине и претплате на издања СХД у 2017. години 
Чланови добијају часопис Хемијски преглед од првог следећег броја који буде публикован након евидентирања уплате чланарине.
Обновите чланарину или се учланите у Друштво

Renew memebership or Join Society now

Приступница : : Membership Form

Вести : : News