logo_shd

54. САВЕТОВАЊЕ СРПСКОГ ХЕМИЈСКОГ ДРУШТВА
и 5 Конференција младих хемичара Србија

54th Meeting of the Serbian Chemical Society & 5th Conference of Young Chemists of Serbia

Београд, 29. и 30. септембар 2017. | Belgrade, Serbia, September 29-30, 2017

Ректорат и Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду | Rectory & Faculty of Technology & Metallurgy, Belgrade University

 кмхс srp : : eng
Упутство за ауторе | Instructions for authors
Котизација | Registration Fees
Мобилна апликацијаМobile application PROGRAM Друштвене активности | Social Events